Reklamacije

Reklamacije

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 069/80-763-80 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu online@panter.co.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 062/80-763-80, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu online@panter.co.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu Meštrovićeva 32, Beograd.

Podaci o firmi: PANTER DOO BEOGRAD

 

Meštrovićeva 32, Beograd

 

Telefon: 011/6557-384

 

Broj računa: 160-321396-68

 

Matični broj 07532008 PIB 102227225

 

Šifra delatnosti 1413, Proizvodnja ostale odeće

 

E-mail: kontakt@panter.co.rs